حسابرسی چیست؟

خانه / بلاگ

حسابرسی چیست؟

۱۷ بهمن ۱۴۰۲ mahoor ۰ دیدگاه

حسابرسی چیست؟

حسابرسی در مفهوم لغوی در واقع همان رسیدگی به حسابها میباشد این در حالی است که در حرفه ی حسابداری مفاهیم متفاوت میباشد و اما اگر در رابطه با شغل حسابرسی تعریفی باشد آن عبارت است ازبررسی و ممیزی اسناد مالی و حسابداری و کشف اشتباهات عمدی یاسهوی و یا داشتن تقلب در امور داخلی شرکتی در صورت وجود .باتوجه به بررسی های انجام شده که حسابرسان موظف هستند نتایج کار خودرا به مدیران مجموعه ازجمله مدیران ارشد وسهامداران و……اعلام نمایند .

 

چه زمانی به شرکت حسابرسی مراجعه کنیم ؟

1-زمانیکه میخواهیم از بانک وام یا ضمانت نامه اخذ کنیم .

2-زمانیکه شرکت سهامی عام میباشد . ملزم است از خدمات حسابرسی شرکتهای حسابرسی بهره بگیریم

3-زمانیکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند  طبق ماده 272قانون مالیات های مستقیم ملزم به تهیه ی صورتهای مالی و ارایه ی ان به شرکتها ی حسابرسی هستند

4-زمانیکه شرکتها میخواهند در مناقصات شرکت نمایند و معمولا یکی از موارد و مستندات حضور در مناقصه که بسیار مهم است که این مستندات صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل میباشد شرکت کنند .

5-درصورت الزامات قانونی اعلام شده توسط ارگانها و سازمانهای دولتی

انواع حسابرسی چیست ؟

 انواع حسابرسی شامل حسابرسی صورتهای مالی ،حسابرسی رعایت ،حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی اصلی وحسابرسی داخلی

می باشد.

حسابرسی صورتهای مالی

این نوع حسابرسی باهدف بررسی صورتهای مالی وتایید یا ردآن انجام میشود . دراین حسابرسی افرادباتجربه، متخصص و کارشناسان در مورد ادعاهای مطرح شده در صورتهای مالی طبق بررسی های انجام شده ومطابقت انها بااستانداردها و قوانین مالی و مالیاتی نظر خواهند داد ودر مرحله ی دوم پس از مطابقت با استاندارها و قوانین مالیاتی ومالی بررسی و نتیجه گیری خواهند کرد .درواقع این فرآیند باید به نوعی باعث اعتباردهی به اسناد و مدارک قابل مشاهده مالی شرکت منجر گردد تا قابل استناد در امور مالی و مالیاتی باشد

.

حسابرسی رعایت    

این نوع حسابرسی برای تطبیق اسناد و مدارک مالی ونحوه ی ثبت و ضبط و نگهداری آنها با استاندارهای تعیین شده ومقررات و قوانین مصوب انجام میشود.

حسابرسی عملیاتی

این نوع حسابرسی برای بررسی فعالیتهای عملیاتی شرکتها و بنگاههای اقتصادی به منظور ارزریابی صرف اقتصادی در مجموعه ی مورد نظر و میزان کارایی و اثربخشی برواحد مالی و بررسی های انجام شده و گزارشات اماده شده توسط تیم حسابرسی و تحویل ان به مدیران در رده های بالاتر شرکت میباشد .    

انواع صورتهای مالی چیست ؟

صورتهای مهم واساسی طبق استاندارد های حسابرسی شامل :صورت سود و زیان ، صورت وضعیت مالی ، صورت سود و زیان  جامع ،صورت تغییرات در حقوق مالکانه وصورت جریان های نقدی می باشند.

برچسب ها :


دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.