وبلاگ

حسابرسی چیست؟

۱۷ بهمن ۱۴۰۲ mahoor ۰ دیدگاه

حسابرسی چیست؟ حسابرسی در مفهوم لغوی در واقع همان رسیدگی به حسابها میباشد این در حالی است که در حرفه ی حسابداری مفاهیم متفاوت میباشد و اما اگر در رابطه با شغل حسابرسی تعریفی باشد آن عبارت است ازبررسی و ممیزی اسناد مالی و حسابداری و کشف اشتباهات عمدی یاسهوی و یا داشتن تقلب در امور داخلی شرکتی در صورت وجود .باتوجه به بررسی های انجام شده که حسابرسان موظف هستند نتایج کار خودرا به مدیران مجموعه ازجمله مدیران ارشد وسهامداران و……اعلام نمایند .   چه زمانی به شرکت حسابرسی مراجعه کنیم ؟ 1-زمانیکه میخواهیم از بانک وام یا ضمانت نامه اخذ کنیم . 2-زمانیکه …